Võsalõikus GILJOTIINIGA

Giljotiiniga võsa eemaldamine kraavipervedelt, põllu servadest, võsastunud maadelt. Tööd teostame 21 tonnise ekskavaatoriga, millel on 28cm lõikediameetriga giljotiin.

Ekskavaator on varustatud laiade (900mm) lintidega, tänu millele on surve pinnasele väiksem.

Vajadusel teostame ka kändude juurimist spetsiaalse kännu kihvaga.

Pakume ka võsa ja metsamaterjali kokkuvedu.