Teravilja käitlemine

Tera- ja kaunvilja kuivatamine kuivatiga AlvanBlanch.

Eesmärk: Käidelda rohkem toodangut ja tõsta käitlemise kvaliteeti.
Investeering kiirendab viljakoristust, parandab saagi kvaliteeti ning suurendab ettevõtte konkurentsivõimet.
Kuivati ja seadmete ostu finantseeris osaliselt Euroopa Liit.